Aplikácia acetylacetónu

- Apr 08, 2018-

1. Rozpúšťadlo používané pre acetát celulózy, kovový komplex tiež slúži ako rozpúšťadlo. Benzín, prísady do mazacích olejov, sušidlá na farby a laky. Medziprodukty organickej syntézy. 2. Ako analytické činidlá, ako sú extrakčné činidlá, rozpúšťadlá. Používa sa aj na prípravu benzínových prísad, mazív, fungicídov, insekticídov, farbív. 3. Rozpúšťadlá. Kolorimetrická metóda na stanovenie činidiel na báze železa a fluóru. Rutén sa meral v prítomnosti sírouhlíka. Stanovenie chrómu, kobaltu, antimónu, mangánu, zirkónu. Príprava acetylacetonátu. Wolfrám, molybdén, extrakt z hliníka.