Použitie 2-butanónu

- Apr 13, 2018-

Butanón sa používa hlavne ako rozpúšťadlo, ako je azeotropická destilácia na odparafínovanie mazacieho oleja, povlakový priemysel a rôzne živicové rozpúšťadlá, proces extrakcie rastlinného oleja a rafinačný proces. Jeho výhody sú silná rozpustnosť, nižšia prchavosť ako acetón a stredne vriace ketónové rozpúšťadlá. Butanón je tiež medziproduktom na prípravu liekov, farbív, detergentov, parfumov, antioxidantov a určitých katalyzátorov. Syntetický anti-peelingový prostriedok metyl-etylketón-oxim, polymeračný katalyzátor metyletylketónperoxid, inhibítor korózie Alkynylalkohol atď. Sa používa ako zobrazovacie činidlo pre litografiu integrovaných obvodov v elektronickom priemysle.