Výkon a používanie aminopriménnej kyseliny fosfónovej

- Mar 29, 2018-

ATMP má dobrú chelatáciu, inhibíciu nízkej hranice a deformáciu mriežky. Môže zabrániť tvorbe škvŕn vo váhe vo vode, hlavne pri tvorbe vápnika na vápnik. ATMP je chemicky stabilný vo vode a je ťažko hydrolyzovateľný. Ak je koncentrácia vysoká vo vode, je tu dobrý účinok inhibície korózie.


ATMP sa používa na cirkuláciu chladiacej vody v tepelných elektrárňach, rafinériách a vodných systémoch na opätovné vstrekovanie ropných polí. Môžu hrať úlohu pri znižovaní korózie a škálovania kovových zariadení alebo potrubia. ATMP sa používa ako chelátor kovových iónov v textilnom tlačiarenskom a farbiarskom priemysle a môže sa tiež použiť ako činidlo na povrchovú úpravu kovov. ATMP pevná látka je kryštalická, rozpustná vo vode, ľahko absorbuje vlhkosť, ľahko sa prepravuje a používa, najmä v chladných zimných podmienkach. Vďaka svojej vysokej čistote môže byť použitý ako kovové chelatačné činidlo a činidlo na povrchovú úpravu kovov v textilnom tlačiarenskom a farebnom priemysle.